Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Gdynianie za granicą pamiętają...

Opublikowano: 20.04.2011r.

Z inicjatywy Polskiego Związku Szerzenia Kultury oraz organizacji Polka International w Malmö, 10 kwietnia na cmentarzu Östrakyrkogarden odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna w 1. rocznicę tragedii smoleńskiej oraz 71. rocznicę zbrodni katyńskiej. Odsłonięto również tablicę z nazwiskami ofiar katastrofy rządowego samolotu.


Uroczystość na cmentarzu w Malmö odbyła się przy obelisku „Pamięci Ofiar niemieckiego faszyzmu z lat 1939-45 i Ofiar komunizmu 1939-89", gdzie w 2009 r. umieszczono czternaście urn z ziemią z miejsc pamięci narodowej - m.in. spod Pomnika Ofiar Grudnia 1970 i Pomnika Ofiar Terroru Komunistycznego w Gdyni. W 2010 r. znalazła się tam również ziemia z miejsca katastrofy pod Smoleńskiem.

Polski Związek Szerzenia Kultury w Malmö od lat zajmuje się propagowaniem w Szwecji patriotyzmu, kultury i oświaty polskiej. Ogromną pracę w tym kierunku wykonują państwo Danuta i Wiesław Kapergren-Kapturowiczowie, którzy niosą także pomoc społeczną na Pomorzu. Wielokrotnie wspierali gdyńskie instytucje, m.in. przekazując dary zebrane w Szwecji do szkół, domów dziecka, szpitali oraz Hospicjum im. św. Wawrzyńca.

Za swą działalność Pani Danuta Kapergren-Kapturowicz otrzymała w 2003 r. Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni".

Pani Danuta Kapergren-Kapturowicz od 1973 r. mieszka wraz z mężem Wiesławem w Malmö. W latach 1962-1973 pracowała w gdyńskich szkołach jako nauczyciel i pedagog. Na emigracji w Szwecji jest organizatorką pomocy dla potrzebujących w Polsce oraz promotorem kultury polskiej i popularyzatorem Gdyni. Od ponad 25 lat niesie pomoc charytatywną dla dzieci z Domu Dziecka. W okresie stanu wojennego organizowała wraz z mężem transporty z pomocą darów, szczególnie dla parafii i szpitali gdyńskich.
W 2000 r. utworzyła Akcję „Syberia-Kazachstan", której celem jest niesienie pomocy rodzinom repatriantów, przyjętych przez Gminę Gdynia. Z tej pomocy skorzystały dwie rodziny, otrzymując pomoc finansową oraz część wyposażenia mieszkania. Niezwykle pożyteczna jest pomoc udzielana Szpitalowi Miejskiemu oraz Hospicjum Stacjonarnemu w Gdyni.

Drugim, równie istotnym zakresem aktywności Pani Danuty Kapergren-Kapturowicz jest szerzenie patriotyzmu, kultury i oświaty polskiej. Prawie dziesięć lat poświęciła wychowaniu i nauczaniu polskich dzieci z rodzin polsko-szwedzkich języka polskiego, historii i muzyki. Od 1978 r. organizuje w Malmö uroczystości pamięci narodowej w rocznice 3 Maja, 11 Listopada oraz rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Jest również inicjatorką i założycielką jedynego w Skandynawii Ogniska Młodzieżowo-Dziecięcego „Kwiaty Polskie". Wyjątkowo aktywnie prowadzi wymianę kulturalną polsko-szwedzką w powiązaniu z kulturą europejską. Popularyzuje osiągnięcia polskich artystów organizując wiele koncertów i wernisaży.

 

Za: Zespołem Prasowym UM Gdyni